Cabellera de Berenice 40
28023 - Madrid
Tf: +34 606 328 111 /
     +34 606 353 683

info@holidayrent.es